Onder Bacchus History vindt U oude fotos en oude Uitlaatklep clubbladen

1980 Snelheids controle op de afsluitdijk bij terugkomst van de TT