Beste Bacchus-leden,

Hierbij nodigen wij jullie allen uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van AMC Bacchus op zaterdag 18 maart a.s. om 20.00 uur in bar ‘t Voorom Kerklaan 20 Akersloot.

Agenda tijdens de vergadering:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen ALV 2022
 4. Financieel overzicht 2022
 5. Jaaroverzicht evenementen 2022
 6. Pauze
 7. Lidmaatschap Club van 125
 8. Happy Weekend 2023
 9. Bestuursverkiezingen
 10. Prijsuitreiking
 11. Rondvraag
 12. Afsluiting

 

Dit is HET inspraakmoment voor de leden…!! Dus heb je goede ideeën, ben je het ergens niet mee eens, KOM en vertel het ons.

Als het jou ook leuk lijkt om wat voor je cluppie te gaan doen, meldt je dan z.s.m. aan bij Hans Weel via 06-5116 8563. We vergaderen ca. 6x per jaar en elk bestuurslid heeft de verantwoordelijkheid voor een (of meerdere) evenement(en). Zie voor details het hieronder vermelde HH Reglement Verkiezingen 2023.

Dus .. laat je stem horen en kom zaterdag 18 maart naar ‘t Voorom!

Groetjes,

HuisHoudelijk Reglement “Verkiezingen”
VERKIEZINGEN 2023
Het is weer tijd om aan leden kenbaar te maken dat de algemene ledenvergadering
gehouden gaat worden. Met de huidige mogelijkheden is dit evenement gepland op
zaterdag 18 maart 2023.
Het bestuur van Bacchus heeft, zoals we dat in de statuten met elkaar hebben
afgesproken, de verplichting deze avond te organiseren. Een aantal zaken dient op
deze avond formeel afgehandeld te worden. Daarnaast is deze avond voor de leden het
enige moment per jaar dat er wijzigingen kunnen worden aangebracht. Met andere
woorden, het is een belangrijke vergadering voor de leden (JULLIE ALLEMAAL).
En tevens wordt de kas geaccordeerd.
Wees er dus bij, al is het maar voor de gezelligheid! Want het kan weer!
Locatie en tijdstip
De Ledenvergadering wordt gehouden in bar ’t Voorom te Akersloot.
Aanvang: 20.00 uur
Datum: zaterdag 18 maart 2023
Hieronder een praktische uitleg over het hoe en waarom van de ledenvergadering en de
bestuurswissel:
Huishoudelijk reglement:
Om een vereniging op te kunnen richten heb je “STATUTEN” nodig, welke bij de notaris
dienen te worden vastgelegd. In deze statuten staan de hoofdlijnen van de vereniging.
De statuten kunnen worden aangevuld met het “HUISHOUDELIJK REGLEMENT”.
Hierin kan het bestuur, zonder inmenging van de notaris, overige zaken vastleggen
betreffende het reilen en zeilen van de club. In ons huishoudelijk reglement is de
bestuurswissel geregeld.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT, onderdeel bestuursverkiezingen
Bestuursverkiezingen:
De kern bestuursleden (voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester) zijn per
twee om het jaar herkiesbaar. De voorzitter en de penning meester zijn op de even
jaartallen en de secretaris en de vicevoorzitter op de oneven jaartallen herkiesbaar.
De overige bestuursleden zijn jaarlijks herkiesbaar.
Voor alle zittende bestuursleden geldt dat zij ruim van tevoren, doch uiterlijk op
1 januari, aangeven dat zij hun functie willen beëindigen. Dit kan dan twee maal
gepubliceerd worden in het clubblad of via een mailing.
Nieuw verkiesbare personen dienen zich bij voorkeur van tevoren aan te melden, zodat
deze personen met de beoogde functie wederom gepubliceerd kunnen worden. Mocht
iemand zich op het laatste moment aanmelden, dan beslist het bestuur of deze persoon
inderdaad verkiesbaar is.
Voor de praktische uitvoering is m.i.v. 2021 besloten dat er, in plaats van vijf, weer
zeven (7) bestuursleden zitting hebben. Uiteraard kan het bestuur, als daar aanleiding
en/of behoefte toe is, een wijziging in het aantal laten plaatsvinden.
Wel dienen er te allen tijden een oneven aantal stemgerechtigden te zijn.
Bestuurswissel:
Mocht je in het bestuur plaats willen nemen, dan kun je dit kenbaar maken bij Hans
Weel (voorzitter) per email en liefst zo snel als mogelijk. Je kunt je voor verenigingsjaar
2023 aanmelden voor de functie van vice-voorzitter, secretaris of algemeen bestuurslid.
De andere bestuursfuncties zijn in 2024 weer herkiesbaar en van de zittende
bestuursleden heeft alleen Jolanda de Vries aangegeven haar functie te willen
neerleggen.
Mocht je je nog verkiesbaar willen stellen, neem dan contact op met Hans Weel of meld
je aan via de Bacchusmail (infoamcbacchus@gmail.com).
Verkiesbaar
Voor alle duidelijkheid, Jeroen Kuijpers is herkiesbaar. Sinds de ALV van 2022 is
Mandy van Himst betrokken bij het bestuur om inzicht te krijgen in de rol van secretaris.
Tijdens de ALV van 2023 kan zij verkozen worden tot secretaris en daarmee bestaat
het bestuur (weer) uit 7 leden.
Het zittende bestuur 2022 bestaat uit de volgende leden:
Kernbestuur
 Voorzitter: Hans Weel (blijvend)
 Vicevoorzitter: Jeroen Kuijpers (verkiesbaar)
 Secretaris: Jolanda de Vries (vertrekkend)
 Penningmeester: Judith Castricum (blijvend)
Algemeen bestuur
 Algemeen lid (Tour Commissie): Gert Poelsma (verkiesbaar)
 Algemeen lid: Rik Sander (verkiesbaar)
 Algemeen lid: Wido Roorda (verkiesbaar)
Aanmelden, en dan?
Uiteraard kan iedereen zich aanmelden !
We vergaderen ca. 6x per jaar, en ieder bestuurslid heeft een aantal taken /
evenementen onder zijn / haar hoede. Bijvoorbeeld Gert is het aanspreekpunt voor het
Clubweekend. Hans is dit voor het Happy Weekend, Jeroen is dit voor de BBB-avond
en Jolanda is dit voor het Ontbijtwandelen. Maar de uitvoering gaat in samenspraak en
met behulp van vrijwilligers. Verder zijn er nog een aantal evenementen / taken
verdeeld en te verdelen.

 

We horen graag van jullie en anders tot 18 maart a.s..
Vriendelijke groet, namens het bestuur 2022
Jolanda de Vries – secretariaat